Сертификат за успешно завршена „Програма за развој на мали и средни бизниси“ – Стопанска комора на РСМ, 2021/2022 година