Sertifikat za ucestvo na obuka „Izmeni na ZPP“ - Akademik, 2016

Сертификат за учество на обука „Измени на Законот за парнична постапка“ – Академик, 19.02.2016