Сертификат за учество на школа за англиски јазик (ниво Ц1/2+) – Центар за странски јазици, 08.02-09.06.2022