Адвокат Тамара Славеска Апостоловски е овластен регистрационен агент за спроведување на сите постапки за регистрација на основањето и промените на Вашата фирма, фондација, комора или граѓанско здружение пред Централниот регистар на Македонија.

Нашата адвокатска канцеларија ќе Ви ја подготви потребната документација и ќе ја спроведе постапката за регистрација на:

Покрај спроведување на постапките пред Централен регистар, Ви нудиме и други специјализирани услуги поврзани со работењето на Вашето друштво, и тоа:

 

Доколку Ви е потребен совет или помош околу регистрацијата на Вашата компанија, слободно контактирајте Нѐ!