Брзо, ефикасно, квалитетно – Адвокат за регистрација на фирма 

 

АДВОКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМА (ОВЛАСТЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ): Постапката за регистрација на основањето на фирма, како и постапката за регистрација на промени кај фирма (промена на основач, управител, генералии на фирма и сл.) се спроведува по електронски пат пред Централниот регистар на Република Северна Македонија од страна на овластен регистрационен агент – адвокат. Без оглед дали сте нов бизнис или постоечка фирма, нашата адвокатска канцеларија е специјализирана за водење на сите постапки пред Централниот регистар. 

 

Адвокат Тамара Славеска Апостоловски е овластен регистрационен агент за спроведување на сите постапки за регистрација на основањето и промените на Вашата фирма, фондација, комора или граѓанско здружение пред Централниот регистар.

 

Нашата адвокатска канцеларија ќе Ви ја подготви потребната документација и ќе ја спроведе постапката за регистрација на:

 

Покрај спроведување на сите постапки пред Централен регистар, Ви нудиме и други специјализирани услуги поврзани со работењето на Вашето друштво, и тоа:

 

Доколку Ви е потребен совет или помош околу регистрацијата на Вашата компанија, слободно контактирајте Нѐ!